PDA

View Full Version : Kanjani 8


 1. Nishikido Ryo - Cẩm Hộ Lượng
 2. Uchi Hiroki - Nội Bác Quư | Happy 24th birthday ♥
 3. DISCOGRAPHY Albums - Singles - Album Puzzle
 4. » Tiểu sử - Tin tức « ™ Kanjani ∞
 5. » H́nh ảnh « Magazine ONLY ™ Kanjani ∞
 6. » Bài dịch « ™ Kanjani ∞
 7. All PVs and Making of PVs
 8. » H́nh ảnh « Picshop, pamphlet, CDScan... etc ™ Kanjani ∞ | Calendar 2009-2010
 9. [Jweb] Tacchon
 10. Ohkura Tadayoshi - Đại Thương Trung Nghĩa
 11. Yokoyama Yu - Hoành Sơn Dụ
 12. Recommend Shows/Short clips/Cms
 13. ►_1st Read_◄ map ™ Kanjani ∞
 14. DVDs and Concerts - DVD Bonus Album Puzzle
 15. Shibutani Subaru - Sáp Cốc Subaru
 16. » Fanfics « [Oneshot] Freaking, stinking cats
 17. Yasuda Shota - An Điền Chương Đại | Happy 26th birthday ♥
 18. Murakami Shingo - Thôn Thượng Tín Ngũ
 19. Maruyama Ryūhei - Hoàn Sơn Long B́nh
 20. V.West - sub-group của K8
 21. Bói toán K8 ^ ^
 22. Seishun Amigo Contest '08 - ṿng 3 đến rồi
 23. Fanbook gửi Kanjani8
 24. Lyric Kanjani 8
 25. [Happy room] Happy birthday to Kanjani8
 26. CM, Clips, TV shows, etc...
 27. Osaka Obaachan 8-room | New album!!!!!!!!!
 28. [Jweb] Ryo
 29. [Jweb] Yassan
 30. Chiến dịch Puzzle: Uchi trở về với K8
 31. » Fanwork « ™ Kanjani ∞ [Walls,gif,avatars,banners...]
 32. Thông báo mới - Must read before posting!
 33. [J-web] Yokoyama Yu
 34. [Jweb]Hina (Murakami Shingo)
 35. [Special]Kanjani8 2010-2011 Calendar offshot story ♥