PDA

View Full Version : Arashi


 1. Arashi's profile
 2. Matsumoto Jun - Tùng Bản Nhuận
 3. [Magazine]
 4. [News] Arashi's news =^^=
 5. CM, Clips, TV shows, etc...
 6. DISCOGRAPHY Albums - Singles
 7. All PVs and Making of PVs
 8. Translation
 9. Ninomiya Kazunari - Nhị Cung Ḥa Dă
 10. Aiba Masaki - Tương Diệp Nhă Kỳ
 11. Ohno Satoshi - Đại Dă Trí
 12. Sakurai Sho - Anh Tỉnh Tường
 13. Arashi love ><
 14. Chibi Arashi ><
 15. Fanart Arashi
 16. [CM] AU box CM
 17. Mago Mago Arashi
 18. [Photo] Jun's solo Photobook
 19. [Lyrics] Believe
 20. [Quiz-poll] Thành viên nào trong Arashi là "t́nh yêu đích thực" của bạn?
 21. [Quiz-poll] Bạn là thành viên nào trong Arashi???
 22. Random picture and wallpaper
 23. [Fanfic] A.Ra.Shi (đă hoàn tất)
 24. Bạn đă iu Arashi như thế nào?
 25. T́m đường trong "BĂO"
 26. Best PV của bạn
 27. [Fanfic] Arashi in Wonderland
 28. [Fanfic] Bất phân ly
 29. [TV show] Himitsu no Arashi-chan
 30. Vote cho Arashi >.<
 31. [Secret Talk] 2005 in single WISH
 32. [MC] Arashi - ARASHIC in Osaka (MC part) (subbed)
 33. [Game show] VS Arashi
 34. [Concert] Arashi Around Asia 2008 bắt đầu
 35. [TV Show - Variety] HEYx3 [12.15.08]
 36. [TV show] Arashi no Shukudai kun - vào down nào mọi người ^^
 37. [Fanfic] Scandal !!!
 38. [Fanfic đang hoàn thành] Nhà trọ Arashi!!!
 39. [fic dịch] Never Dance Alone
 40. [Translation] All About Sakurai Sho
 41. DVDs and Concerts
 42. [ Fanfic] HAPPY FAMILY
 43. [Fanfix-Ryo] Suki...