PDA

View Full Version : NewS


 1. Yamashita Tomohisa - Sơn Hạ Trí Cửu
 2. [Jweb] Yamashita Tomohisa
 3. [Discography-Tin tức] NEWS
 4. [N]ever [E]nding [W]onderful [S]pamland
 5. [Galerie] NEWS
 6. [Magazine's Trans] Pi-chan
 7. DISCOGRAPHY Albums - Singles
 8. CM, Clips, TV shows, etc...
 9. [Lyrics] NEWS
 10. DVDs and Concerts
 11. [Translations] NEWS
 12. Tegomasu - テゴマス
 13. Tổng hợp Quiz và Game về NEWS
 14. Koyama Keiichiro - Tiểu Sơn Khánh Nhất Lang
 15. Kato Shigeaki - Gia Đằng Thành Lượng
 16. Tegoshi Yuya - Thủ Việt Hữu Dă
 17. Masuda Takahisa - Tăng Điền Quư Cửu
 18. [Jweb] Koyama Keiichiro
 19. [Jweb+Essay] Kato Shigeaki
 20. ►_1st Read_◄ NEWS map
 21. Kusano Hironori
 22. NEWS no Newspaper
 23. Seishun Amigo Contest 08
 24. All PVs and Making of PVs - (Update [PV] Fighting Man)
 25. [Fan Art]
 26. 24-Hour Television
 27. [Jweb] Tegoshi Yuya
 28. [Jweb] NewSmile
 29. [Jweb] Masuda Takahisa
 30. [Jweb] Tegomass
 31. Quà tặng dành cho mem xuất sắc nhất box NEWS
 32. Lunar NEWS Year gift
 33. NEWS 7th Anniversary 2003.09.15 - 2010.09.15
 34. Yamapi và Ryo chính thức thông báo rút khỏi NEWS