PDA

View Full Version : Fan Arts


akachan
09-24-2008, 08:33 PM
Hôm qua t́m được 1 lố fanart đẹp kinh, nhưng mà quên mất cái nguồn rầu >< người vẽ là michiko, người Nhật. Khó khăn và có duyên lắm mới t́m được, nên nếu bạn nào có muốn đem sang chỗ khác th́ lịch sự ghi ḍm t́m được trên ho! nhá

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

akachan
09-24-2008, 08:35 PM
[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]


[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

akachan
09-24-2008, 08:37 PM
[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

[Only Registered Users Can See Links]

shu_ta
04-01-2010, 11:30 PM
[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])
[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])

Credit: Baidu

shu_ta
04-04-2010, 12:54 PM
[Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links])

akachan
04-04-2010, 02:55 PM
dễ... dễ thương quá >< cầm ḷng hông đậu phải thốt lên như thế
*đi ra*