Takky Fan Community

Takky Fan Community (http://hotakky.com/forums/index.php)
-   Announcements (http://hotakky.com/forums/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Đổi Tittle cho mems (http://hotakky.com/forums/showthread.php?t=1056)

akachan 11-09-2007 09:26 PM

Đổi Tittle cho mems
 
Tittle là cái ḍng chữ ở dưới Avatar. Nếu sign và avatar các bạn có thể tùy nghi sửa đổi, th́ tittle chỉ có admin mới sửa được. Sau 1 thời gian cho đổi miễn phí, giờ Ho! quyết định sẽ tính jai cho mỗi lần đổi, c̣n jai th́ c̣n đổi được, mức jai như sau:

- Họ trong Jr: 20j

- Họ trong JE: 30j

- Họ ngoài JE (NB): 40j

Mỗi kỳ sẽ có 1 cái họ được đổi miễn phí. Thời gian là đến khi nào admin thấy chán th́ thôi ^^ Họ miễn phí đợt đầu tiên là Imai (Tsubasa)

Áp dụng với tất cả mem của Ho! kể cả mod, smod.

akachan 09-15-2010 09:07 AM

ka xin lỗi T__________________T
thời gian qua ka bận quá nên có mấy cuộc thi tổ chức rồi, trao giải rồi, ka chưa thêm title cho mấy bạn đoạt giải
nên ai đă chiến thắng cuộc thi nào vui ḷng để lại cm tại đây để ka đổi title (tên cuộc thi đó) cho nhé, thx ^.^


All times are GMT +7. The time now is 02:49 AM.

Copyright ©2000 - 2019, Hotakky Community