View Single Post
Old 10-20-2008, 11:52 AM   #24
Cheryl Q
Guest
 
Cheryl Q's Avatar

Posts: n/a
Jai Đẹp: 0 [Check]
Trời, hôm đó Cheryl tự nhiên lại quên béng đi mất, thế là chỉ được xem có vài phút cuối. May mà toàn tiếng Nhật không hiểu ǵ nên cũng 0 tiếc lắm . Đi down thui ố la la
 
Reply With Quote