View Single Post
Old 06-13-2009, 03:37 PM   #32 Offline
C M
Yamashita Cartshoon
C M's Avatar

Join Date: Jul 2007
Location: bottom of hell
Posts: 2,822
Jai Đẹp: 1,314
Thanks: 1,120
Thanked 3,827 Times in 1,260 Posts
tc bạc trắng phơ trắng phất thm ci o trắng trắng hơn ma nn che mắt ka ko nhận ra Mukai. C m coi phim ny thch Mukai hơn Seto với Hiro nhu >"< Coi phim xg mới nhận ra tại sao con gi thường thch bad boy hơn :P

::::::::::::::::::::::::::::

KAT-TUN ga aishiteru yo♥


Tạm biệt tất cả.
Đ mất Ya-Ya-yah
Nay khng cn nhm KAT-TUN 6 người
B Taiga tương lai m mịt
Johnny chẳng cn g cho ta lưu luyến nữa
 
Reply With Quote