View Single Post
Old 12-21-2010, 01:10 PM   #23 Offline
chup" p"yue
Domoto Chupy
Winner of Iiyo no Hi Contest '08
chup" p"yue's Avatar

Join Date: Jun 2007
Posts: 533
Jai Đẹp: 601
Thanks: 522
Thanked 518 Times in 204 Posts
Send a message via Yahoo to chup" p"yue
@ ka-chan: ka b h vẫn bun bn văn ha phẩm đồi trụy m, cn nhớ v phạt của hải quan -san ko?

cn thời gian để thi ko ka?
 
Reply With Quote