View Single Post
Old 12-21-2010, 10:35 PM   #29 Offline
yue
Uchi Yue
Winner of Bng Vương Contest 2015
yue's Avatar

Join Date: Apr 2007
Location: Hiroki's heart - love love ^ ^
Posts: 3,428
Jai Đẹp: 1,904
Thanks: 2,338
Thanked 5,000 Times in 2,029 Posts
@sanet: -.- mnh type nhầm đấy ~~ lc dm info nghĩ bậy l tổng thống, đi tra từ điển đ biết l thủ tướng m lc type vận type lộn tổng thống
giời ạ ~~ bị l rồi ~~
thanks bạn nhắc nhở

::::::::::::::::::::::::::::

Ko c g phải sợ v ...

 
Reply With Quote