View Single Post
Old 02-04-2011, 07:03 AM   #44 Offline
.::大麻::.
Johnny Trainee
.::大麻::.'s Avatar
Join Date: Feb 2011
Posts: 2
Jai Đẹp: 0
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Send a message via MSN to .::大麻::.
Bộ ny chỉ c thể ni 'tuyệt vời'. Mnh thấy ấn tượng nhất cảnh lc Miyabi ni với Onizuka: "Arigatou sensei", v cng cảm động. ^^~

::::::::::::::::::::::::::::

"A heart that hurts is a heart that works." - Brian Molko
 
Reply With Quote