View Single Post
Old 03-29-2011, 06:03 PM   #46 Offline
akachan
Takazuki Kyon
Winner of Bng Hậu Contest '09
Bng Vương Contest 2010
akachan's Avatar

Join Date: Oct 2006
Location: Kame House
Posts: 8,189
Jai Đẹp: 4,486
Thanks: 6,373
Thanked 8,623 Times in 3,435 Posts
Send a message via Yahoo to akachan
ồ, vậy
mnh ko c ấn tượng g ci SP ấy cả (tại dở qu ~~)
mnh cũng luyện xong Hammer Session rồi, m mấy hm nay bận qu nn chưa bay qu topic đ bn bạc được :P

::::::::::::::::::::::::::::

Để download Vietsub của Ho! cc bạn vui lng truy cập [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...]

Bn poster tặng km trn bo JE trong năm 2012 v 2013, lin hệ ym shoptonten
 
Reply With Quote