View Single Post
Old 11-07-2008, 08:45 AM   #129 Offline
admin
Administrator
 
admin's Avatar

Join Date: Oct 2006
Posts: 842
Jai Đẹp: 71
Thanks: 269
Thanked 758 Times in 302 Posts
V́ lư do không nhóm nào tham gia (rất buồn v́ việc này) nên quyết định nhóm vào ṿng trong sẽ là box Takky, 2 mem gin và hana sẽ thi 1 ṿng thi cuối (chưa nghĩ ra) để quyết định 1 người duy nhất chiến thắng seishun năm nay (có lẽ là ko tổ chức nữa v́ buồn ḷng chuyện mọi người ko nhiệt tâm với nó, bất cứ cuộc thi nào có thể bỏ dỡ và tổ chức lại nhưng seishun th́ ko). sau này bất luận chuyện ǵ xảy ra, box takky sẽ là box được ưu tiên nhất
 
Reply With Quote