View Single Post
Old 02-01-2016, 08:11 PM   #13 Offline
akachan
Takazuki Kyon
Winner of Bng Hậu Contest '09
Bng Vương Contest 2010
akachan's Avatar

Join Date: Oct 2006
Location: Kame House
Posts: 8,189
Jai Đẹp: 4,486
Thanks: 6,373
Thanked 8,623 Times in 3,435 Posts
Send a message via Yahoo to akachan
Quote:
Cn ci card easy link đ l cho mượn để n nạp tiền v xi, khỏi mất cng mua đ m. Đi về trả lại, ai muốn xi th cứ nạp tiền v xi tiếp, hsd 5 năm lận m, để bữa no lục ra rồi rao bn =))
Quen biết g m cho mượn? N khng phải xếp hng, ăn g sướng vậy ~~

::::::::::::::::::::::::::::

Để download Vietsub của Ho! cc bạn vui lng truy cập [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...]

Bn poster tặng km trn bo JE trong năm 2012 v 2013, lin hệ ym shoptonten
 
Reply With Quote